Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme jak se tvoří identifikátor eReceptu.

Pro identifikaci dokladů (předpisů, výdejů) jsou používány 12 znakové identifikátory generované na straně centrálního IS eRecept. Tyto identifikátory obsahují pouze velká písmena a číslice s vyloučením písmen Y a Z, které mohou představovat problém při chybném nastavení čtečky čárových kódů v lékárně. Vyloučena je též číslice 0 a 1. Jedná se tedy o modifikované kódování Base32.

Kódovací tabulka

Obrázek 1.: Modifikovaná Base32 kódovací tabulka pro eRecept

Identifikátory mají následující strukturu:

  • 1. znak – určuje typ dokladu a verzi (P = předpis verze 2017.1) a určuje, jakou službu má volat SW LEK pro načtení tohoto dokladu z CÚeR
  • 2. až 3. znak – časové rozlišení (a rezervované bity)
  • 4. až 11. znak – náhodně generováno
  • 12. znak - kontrolní součet (součet indexů předchozích znaků MOD 32)

Příklad identifikátoru dokladu:

Base32 hodnota

15 1 25 30 14 17 13 5 22 14 22 17

Base32 symbol

P B 9 6 O R N F W O W R

Výsledný 12místný kód má definovaný formát pro alfanumerický tisk s oddělovači, které nejsou součástí kódu, ale zvyšují čitelnost při manuálním zadávání. Tištěná alfanumerická podoba je 4znaky+mezera+4znaky+mezera+4znaky, a výsledek je tedy například „A123 R1AF IOL2“. Tisk identifikátoru v podobě čárového kódu je vždy bez oddělovačů.

Tato informace je obsažena i v technické dokumentaci pro výrobce SW.