Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jakými způsoby je možné získat od lékaře identifikátor elektronického receptu?

Ohledně elektronické preskripce léčivých přípravků stále koluje řada mýtů a nejasností. V tomto článků bychom rádi objasnili, jaké pro pacienta existují jednotlivé možnosti na získání identifikátoru elektronického receptu od lékaře.

V prvé řádě je vhodné si připomenout, co je to vlastně onen identifikátor. Identifikátor elektronického receptu je kód skládající se z písmen a čísel, kterým je každý elektronický recept označen. Identifikátor slouží k jednoznačné identifikaci elektronického receptu v lékárně při jeho výdeji. Pro výdej elektronického receptu tedy stačí tento kód v nějaké podobě sdělit lékárníkovi, ať již jde o předložení průvodky, čárového či QR kódu, nebo jeho přečtení například z textové zprávy.

Níže podrobně rozebereme všechny dostupné způsoby pro předání identifikátoru, včetně jejich výhod a případných nevýhod.

Způsobů, jakým se může pacient k identifikátoru dostat, je hned několik, přičemž jaký způsob zvolí, je čistě na volbě pacienta, nikoliv na volbě ošetřujícího lékaře:

 

  1. Aplikace pro pacienty – nejvíce možností a ucelený přehled poskytuje pacientovi možnost zřídit si přístup do bezplatné pacientské webové a mobilní aplikace, ve které má vždy přístupné všechny své elektronické recepty. Zároveň se jedná o nejbezpečnější elektronický způsob předání, jelikož není třeba eRecept nikam zasílat a pacientovi je umožněn náhled na své eRecepty přímo do Centrálního úložiště elektronických receptů. Další výhodou tohoto přístupu je, že pacient má přes aplikaci přístup k eReceptu vždy, a to bez ohledu na to, jakou cestu předání identifikátoru si prvotně zvolil. Pro přístup do aplikace je třeba vlastnit nový elektronický občanský průkaz (průkaz s čipem), nebo si zřídit účet na Portálu Identity obcana, přičemž v takovém případě je nezbytné ověření Vaší identity na některém z kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT).Podrobný návod pro získání přístupu do pacientské aplikace naleznete ZDE
     
  2. Zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pacient může při předepsání léků požádat lékaře o zaslání identifikátoru na svoji e-mailovou adresu, kterou mu sdělí. V takovém případě systém eRecept bezplatně zašle identifikátor na uvedenou adresu, přičemž součástí zprávy je rovněž šifrovaný soubor, v němž pacient nalezne kromě identifikátoru rovněž dokument ve formátu PDF s uvedením obsahu daného eReceptu. Jde o velmi pohodlnou cestu předání identifikátoru, kdy je zároveň možné například na chytrém telefonu předložit lékárníkovi PDF s čárovým nebo QR kódem pro rychlé předání identifikátoru. Zároveň je však třeba si uvědomit, že jde o běžnou mailovou komunikaci, která není s výjimkou šifrování zasílaného souboru nijak nadstandardně chráněna. Tudíž pokud je například kompromitována Vaše e-mailová schránka, může útočník získat přístup i k takto zaslaným identifikátorům. Je tudíž na volbě pacienta, zda zvolí tento méně bezpečný, byť pohodlný způsob předání.
     
  3. Zaslání prostřednictvím textové zprávy (SMS) – pacient může při předepsání léků rovněž požádat lékaře o zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní telefonní přístroj na telefonní číslo, které mu sdělí. V takovém případě systém eRecept bezplatně zašle na uvedené telefonní číslo textovou zprávu s identifikátorem, vč. odkazu pro zobrazení QR kódu pro urychlení předání identifikátoru v lékárně. Opět jde o pohodlnou cestu předání, která je ovšem ochuzena o informace nacházející se na samotném eReceptu jako je to u předání elektronickou poštou. Na druhou stranu se jedná o bezpečnější způsob předání identifikátoru, jelikož na rozdíl od elektronické pošty, je zaslání textové zprávy vázáno na konkrétní telefonní přístroj. Ani v tomto případě však nelze zejména v případě tzv. chytrých telefonů vyloučit nebezpečí napadení telefonu škodlivým softwarem, který může k údajům uvedeným s SMS (identifikátor) získat neoprávněně přístup.
     
  4. Předání na listinné průvodce – pokud si pacient nepřeje využít žádnou z elektronických forem, tak má právo požádat lékaře o bezplatné vytištění listinné průvodky, na které je identifikátor elektronického receptu uveden. V takovém případě není využit žádný ze způsobů elektronického zasílání identifikátoru a pacient jednoduše předloží listinnou průvodku v lékárně při výdeji Lékárník načte identifikátor pomocí čárového nebo QR kódu. I v případě této volby může pacient samozřejmě stále využít služeb pacientské aplikace, kde mu bude daný eRecept rovněž přístupný.

Způsobů tedy existuje celá řada a volba je pouze na pacientovi. Zdaleka nejbezpečnějším způsobem elektronického předání je zcela jistě využívání pacientské aplikace, která je s rozšiřováním elektronických občanských průkazů stále dostupnější. Jistě pohodlné je rovněž předání prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, avšak pacient si musí jasně uvědomovat, že bezpečnost jeho vlastní užívané techniky nebo používaného poskytovatele služeb nemůže Státní ústav pro kontrolu léčiv ovlivňovat a je tak pouze v jeho kompetenci. Vřele můžeme tak všem pacientům doporučit využít této příležitosti k pořízení nového občanského průkazu, který již nyní nabízí na Portále občana (kromě přístupu k Vašim elektronickým receptům) řadu funkcionalit, které by Vám měli styk s úřady velmi zjednodušit, přičemž věříme, že těchto funkcionalit bude rychle přibývat.