Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy. Podrobnosti viz. návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu.

 

Vstup do aplikace:

Vstup do palikace - PACIENT

https://pacient.erecept.sukl.cz

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-pacienta-videonavod

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: https://www.eidentita.cz

Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu

 

 

Mobilní aplikace pro pacienta

Mobilní aplikace pro pacienta je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

 

Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS:

 

Aplikace pro Android                    Aplikace pro iOS

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-pacienta-videonavod

Návod na nastavení mobilní aplikace eRecept pro operační systém iOS (Apple): https://www.epreskripce.cz/jak-nastavit-mobilni-aplikaci-erecept-pro-operacni-system-ios-apple

 

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017.

Ztotožňování občanů, což je základní podmínka pro jednoznačné přiřazení eReceptů konkrétní osobě, bylo zahájeno 16.12.2017. Občané, kteří budou mít přístup k webové či mobilní aplikaci, si tedy budou moci zobrazit eRecepty až po tomto datu. eRecepty budou postupně doplněny zpětně od března 2016.

 

Odd. eRecept
30.5.2018