Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy, nebo pro vlastníky datových schránek na Portálu veřejné správy vyplnit příslušný formulář. Podrobnosti viz. návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu.

 

Vstup do aplikace: https://pacient.erecept.sukl.cz

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-pacienta-videonavod

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: https://www.eidentita.cz/vtmap

Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu

 

 

Mobilní aplikace pro pacienta

Mobilní aplikace pro pacienta je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

 

Vstup do aplikace: Aplikace je dostupná ke stažení z Google Play a Apple AppStore (probíhá proces zveřejnění)

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-pacienta-videonavod

Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu

 

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která umožnila přístup SÚKL k Základním registrům, a tedy i ztotožňování občanů v Registru obyvatel, nabyla účinnosti až 1.10.2017, došlo k vývoji této komponenty a testování až od října 2017.

Ztotožňování občanů, což je základní podmínka pro jednoznačné přiřazení eReceptů konkrétní osobě, bude zahájeno až 16.12.2017. Občané, kteří budou mít přístup k webové či mobilní aplikaci, si tedy budou moci zobrazit eRecepty až po tomto datu. Do té doby bude seznam prázdný. eRecepty pak budou doplněny zpětně od března 2016.

Upozorňujeme, že jde o betaverze aplikací. SÚKL uvítá zpětnou vazbu na základě zkušeností s jejich používáním. Připomínky a náměty, prosím, pište na adresu erecept@sukl.cz.

 

Odd. eRecept
6.12.2017