Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

ePoukaz - počet položek, platnost, elektronické podpisy

S připravovanou novou funkcionalitou ePoukaz evidujeme první dotazy, které vám v tomto článku odpovíme.

Počet položek na ePoukaz

Na základě platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven lze na ePoukaz na zdravotnický prostředek předepsat jen jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. V praxi však nastává situace, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více položek – např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství. Systém ePoukaz bude připravený tak, že počet povolených položek na ePoukazu bude určen globálním parametrem systému ePoukaz. V tomto případě tedy bude možné předepsat více položek, které jsou na sebe vázané.

Na ePoukaz ale nebude možné předepsat více různých spolu nesouvisejících zdravotnických prostředků – např. brýle a kontaktní čočky. Vlastní parametry předpisu bude možné zadat na ePoukaz jen 1x (např. dioptrie, stupeň inkontinence apod.).

Platnost ePoukazu

Dle novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 28, odst. 4 je stanoveno, že „Elektronický nebo listinný poukaz lze u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení, neurčí-li předepisující jinak, nejpozději však do 1 roku.“

Elektronické podpisy předepisujícího a vydávajícího

Pro aktivní operace v ePoukazu budou vyžadovány elektronické podpisy předepisujícího nebo vydávajícího (analogicky jako u eReceptu).

Pro veškeré operace uživatelů přistupujících prostřednictvím NIA NEBUDE vyžadován žádný podpis. To se týká jak služeb eReceptu, tak služeb ePoukazu.