Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace k vyjádření nesouhlasu ke sdílenému lékovému záznamu

Od 1. prosince 2019 může pacient vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, který bude pro lékaře a farmaceuty přístupný od 1. června 2020.

Doporučenou variantou pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu je použití webové aplikace pro pacienty, která umožňuje kromě kompletního přehledu o předepsaných a vydaných lécích i flexibilní a jednoduché nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením do lékového záznamu. Webová aplikace navíc umožňuje, oproti jiným variantám, vyslovit souhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu pro konkrétního lékaře nebo lékárníka.

Pokud nechcete nebo nemůžete projevit vůli online ve webové aplikaci, můžete použít vzor podání (formulář) pro vyslovení nesouhlasu s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu, který zašlete poštou a po jeho doručení pracovníci Státního ústavu pro kontrolu léčiv formulář zpracují a projev vůle občana zaznamenají do evidence souhlasů a nesouhlasů.

Vzhledem k tomu, že ověření správnosti všech údajů a následné zpracování vyžaduje čas potřebný pro zabezpečení nutných procesních kroků, dovolujeme si Vás informovat o hraničních termínech pro vyřízení žádostí do zahájení sdílení lékového záznamu.

U kompletních a správně vyplněných žádostí podaných do 4. května 2020 včetně garantujeme zpracování do 31. května 2020, tedy do doby spuštění sdílení lékového záznamu. U žádostí podaných po tomto datu tuto garanci nemůžeme poskytnout, i když se budeme snažit vyřídit všechny žádosti v co nejkratším termínu.

Tímto termínem však není nijak omezen projev vůle občana ve vztahu k nahlížení na jeho lékový záznam. Vyjádřit souhlas či nesouhlas může každý občan jak prostřednictvím výše zmíněné aplikace, tak v listinné podobě ve formě zaslaného formuláře kdykoli, tedy i po 1. červnu 2020.

Děkujeme za pochopení.