Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace ke změnám vyplývajícím ze schválené novely zákona o léčivech

Dne 18. října 2019 byla dlouho očekávaná novela zákona o léčivech rozeslána v rámci částky č. 115 Sbírky zákonů. Účinnost novely je od 1. prosince 2019.

Hlavní změnou, kterou novela obsahuje, je sdílený lékový záznam pacienta a s ním spojená správa souhlasů pacientů s nahlížením na lékový záznam. Dalšími změnami, které se dotknou informačního systému eRecept, je digitalizace listinných receptů a úhrada limitního množství konopí pro léčebné použití.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje informační kampaň zaměřenou na širokou veřejnost, tedy nejen na pacienty, ale i odbornou veřejnost z řad zdravotních pracovníků. SÚKL připravuje potřebné změny v informačním systému eRecept tak, aby byly dodrženy všechny zákonem stanovené lhůty.

 

 

Základní informace o legislativních změnách a připravovaných procesech, které budou mít větší či menší dopad do lékařských, nemocničních či lékárenských systémů, je možné se dozvědět na semináři, který se uskuteční v pátek 1. listopadu 2019 od 9:30 hodin v Malém sále na SÚKL. Předpokládáme délku semináře cca 90 minut. Tento seminář nebude sloužit k poskytnutí konkrétních technických informací k připravovanému řešení, ale pro získání informací o tom, jak by měly procesy fungovat. Kapacita sálu je omezená, prosíme o potvrzení účasti na adrese erecept@sukl.cz .

Pro zástupce dodavatelů plánujeme v souvislosti s připravovanými změnami technický webinář k problematice nasazení nového technického rozhraní. Termín je stanoven na 3. prosinec 2019 od 14 hodin. Na webinář bude včas zaslána standardní pozvánka s upřesněním kompletního programu.

Plánované termíny k nasazení potřebných změn:

  • evidence souhlasů a možnost jednání rodičů za své děti – účinnost dle zákona 1.12.2019, změny se netýkají ani lékařských či nemocničních ani lékárenských SW. Změny budou pouze v aplikaci pro pacienta, nasazení změn na produkční prostředí předpokládáme 1.12.2019
  • digitalizace listinných receptů – účinnost dle zákona 1.1.2020, předpoklad nasazení na testovací prostředí 1.12.2019, na produkční prostředí 1.1.2020
  • úhrada konopí – účinnost dle zákona 1.1.2020, předpoklad nasazení na testovací prostředí 1.12.2019, nasazení na produkční prostředí 1.1.2020
  • změna struktury (jednotky) – změna nevyplývá z novely zákona o léčivech, ale z pokynu evropské agentury, bude realizována společně se změnou rozhraní, předpoklad nasazení na testovací prostředí 1.12.2019, nasazení na produkční prostředí 1.1.2020
  • sdílení lékového záznamu – účinnost dle novely zákona po šestiměsíčním přechodném období 1.6.2020, předpoklad nasazení na testovací prostředí 1.3.2020, na produkční prostředí 1.6.2020

Po omezenou dobu by mělo být možné používat dvě verze rozhraní (starou a novou), je tedy možné počítat se zpětnou kompatibilitou. Stávající rozhraní bude obohaceno o nové validační chyby, které v případě volání s atributy vyžadujícími nové rozhraní uživatele upozorní na nutnost využít služeb nových – v těch službách, kde to bude nezbytné. Dále budou upraveny podmínky u stávajících služeb tak, aby byly schopny vracet data, byť v omezeném podobě, i ze zdrojů, které budou vytvářeny službami novými.

Veškeré aktuální informace, změny a dokumenty budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.epreskripce.cz a na kontaktním centru.