Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o plánovaném release eReceptu 27.10.2022

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 27.10.2022 (v cca 22 hodin) proběhne release rozhraní eRecept na produkční prostředí.

Release neobsahuje žádné závažné změny s dopadem na koncové software.

Kromě několika interních změn v konfiguraci jsou v release obsaženy změny:

  • ePoukaz - úprava validace D008 - Připravovaný předpis může vydat pouze pracoviště, které zahájilo přípravu -  navázat i na službu ZmenitStavPoukazu. Výdejna nesmí změnit stav ePoukazu jiné výdejny.
  • Formální úpravy textace ve webové aplikaci profesionál
  • eOčkování - úprava validace C047 - Zadaná šarže neexistuje pro očkovací látku

Zaznamenání zpětného očkování

V číselníku šarží jsou nejstarší propuštěné šarže z roku 2017. Před tímto rokem není možné šarže k očkovacím látkám dohledat a do číselníku je doplnit. Pokud by tedy lékař zaznamenával historické očkování starší (např. z roku 2012) a zadal správný SÚKL kód, šarži v číselníku nenajde. Pokud by zadával očkování např. z roku 2018, šarži by asi i podle SÚKL kódu našel, ale správnost není zaručena (zpočátku bylo hodně překlepů a nepřesností).

Pokud bude zaznamenáváno historické očkování s datem aplikace vyšším jak rok 2019, pak šarži kontrolovat. Pokud to bude starší, pak šarži nekontrolovat.

Bude upravena podmínka validace (ta je aplikovaná v případě, pokud je zadán kód očkovací látky):

Existence šarže v číselníku pro danou očkovací látku

Původ

Datum aplikace

Aplikace validace

V číselníku šarže existuje

Standardní

Aktuální

Ne

V číselníku šarže neexistuje

Standardní

Aktuální

Ano

V číselníku šarže existuje

Ručně lékařem

Libovolné

Ne

V číselníku šarže neexistuje

Ručně lékařem

>=1.1.2019

Ano

V číselníku šarže neexistuje

Ručně lékařem

<1.1.2019

Ne

 

 

  • ePoukaz - stav schválení PREVZATO_ZP – neumožnit změnit nebo zrušit ePoukaz předepisujícím

Pokud bude na ePoukazu stav schválení PREVZATO_ZP, neumožnit změnit nebo zrušit ePoukaz předepisujícím.

  • ePoukaz - nedovolit změnit číslo pojištěnce a zdravotní pojišťovnu, pokud je ePoukaz ke schválení
  • ePoukaz - změny u datumu uplatnění

Požadovaný stav:

Datum uplatnění ePoukazu nastavuje systém na základě provedené změny stavu ePoukazu (může to být i událost, která vede ke změně stavu – např. založení výdeje na ePoukaz).

Datum uplatnění se nastavuje automaticky na aktuální datum v případě první změny stavu na Částečně vydaný, Připravovaný nebo Plně vydaný, Připravované podklady, Výdejna dodala poklady, Nedokončený výdej. Tedy nově se nastaví datum uplatnění i v případě první změny stavu na jeden z těchto stavů: Připravované podklady, Výdejna dodala poklady, Nedokončený výdej.

Datum uplatnění – datum uplatnění poukazu (tzn. datum předložení poukazu pojištěncem u výdejce poukazu) – bude takové, kdy výdejna načte ePoukaz a změní stav. Nebude stačit, aby výdejna jen ePoukaz načetla, protože může zjistit, že daný zdravotnický prostředek nemůže pacientovi poskytnout. 

Provedení výdeje jen ve výdejně, která připravovala podklady.

Požadavek je, aby nebylo možné provést výdej v jiné výdejně než v té, která připravovala podklady.

Výdejna (pracoviště), které nastaví stav ePoukazu na „Výdejna dodala poklady“, bude moci provést výdej. Jiná výdejna (pracoviště) výdej a změnu stavu nebude moci provést.

Výdejna, která nastaví stav „Výdejna dodala podklady“ – systém eRecept provede zaznamenání kódu pracoviště této výdejny.

Při případném pokusu změnit stav ePoukazu jinou výdejnou na Připravovaný, Nedokončený výdej, Výdejna dodala podklady, Připravované podklady, částečně vydaný nebo Plně vydaný, nebude tato změna umožněna.

Při případném pokusu provést výdej jinou výdejnou, nebude zapsání výdeje umožněno.

Podrobné informace budou zveřejněny v technické dokumentaci

 

Děkujeme za spolupráci

Oddělení eRecept