Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o testovacím prostředí systému eNeschopenky ČSSZ a využití certifikátů SÚKL

Informace o testovacím prostředí systému eNeschopenky ČSSZ a využití certifikátů SÚKL

Pro vývojáře lékařských SW do nemocnic a ordinací

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravují od 1. 1. 2020 spuštění systému elektronické neschopenky. Komunikace je od tohoto data, až na výjimky typu výpadku internetu, pro lékaře i zaměstnavatele povinně elektronická. Lékařům budou nabízeny dva možné způsoby pro elektronická podání: B2B komunikace prostřednictvím SW lékaře a webová aplikace na ePortálu ČSSZ.

1. B2B komunikace prostřednictvím SW lékaře

Podmínkou pro využití tohoto kanálu je, že elektronickou komunikaci s ČSSZ SW lékaře podporuje.

Pro autentizaci do B2B kanálu bude použit stejný certifikát pro SSL komunikaci, jaký poskytovatel zdravotních služeb (zdravotnické zařízení) využívá pro komunikaci se systémem eRecept, tedy vystavitele SUKL G2. Pro testování se používají testovací certifikáty SÚKL (vystavitel TEST SUKL A). Návod pro získání testovacího certifikátu naleznete v přiloženém souboru. Pro vývoj modulu do lékařského SW je v prostředí IS ČSSZ připraveno testovací rozhraní. Popis je zveřejněn na webu ČSSZ v sekci pro vývojáře https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pro-sw-vyvojare. Začátkem června 2019 ČSSZ zpřístupnila testovací prostředí, registrovat se je možné na mailu podpora.eneschopenka@cssz.cz . Pro registraci zašlete číslo Vašeho testovacího certifikátu, obdržíte sadu testovacích dat. Mailová adresa slouží i pro ostatní komunikaci vývojářů s ČSSZ (dotazy, hlášení chyb).

2. Webová aplikace na ePortálu ČSSZ

Autentizace do webové aplikace bude umožněna stávajícími prostředky eGovernmentu pro identifikaci – elektronickým OP, přes účet na portálu Identity občana (jméno, heslo, SMS), datovou schránkou. Aplikace bude k dispozici až od roku 2020.