Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak spravovat sdílení

Lékový záznam funguje na principu opt – out, tzn. automatického sdílení s lékaři a lékárníky, s cílem chránit zdraví pacienta před poškozením špatnou kombinací léků. Nahlížet do lékového záznamu pacienta smí jen lékař, se kterým již pacient přišel do kontaktu, například již mu alespoň jednou předepsal lék a pacient si jej vyzvedl. Lékárník může do lékového záznamu nahlédnout pouze při kontaktu s pacientem při výdeji léku v lékárně nebo při poskytování konzultace. Kdo nahlížel do jeho lékového záznamu si může pacient lehce ověřit v historii přístupů, která je součástí aplikace.

S kým sdílím informace o užívaných lécích?

·         Lékař
·         Lékárník
·         Klinický farmaceut

 

Pacient má právo vždy a kdykoliv projevit plošný nesouhlas s tím, aby lékaři nebo lékárníci nahlíželi do jeho lékového záznamu. Stejně tak může pacient udělit explicitní souhlas jen vybranému konkrétnímu lékaři nebo lékárníkovi. Je také možné kdykoliv opětovně projevit souhlas, tedy svůj nesouhlas odvolat.

Rodiče mají také právo projevit nesouhlas s nahlížením lékaře a lékárníka do sdíleného záznamu jejich dětí.

To vše prostřednictvím pacientské webové aplikace, nebo písemně dopisem.

Webová aplikace pro pacienty

Správa souhlasů a nesouhlasů, tedy nastavení přání pacienta, zda a kdo se bude moci do jeho lékového záznamu podívat, je primárně elektronická. Pacient sám může po přihlášení do webové aplikace provést úpravu nastavení jednoduše a komfortně z pohodlí domova.

V záložce se správou souhlasů může pacient jednoduchým kliknutím změnit nastavení systému. Tedy zakázat lékařům náhled do lékového záznamu, zakázat lékárníkům náhled do lékového záznamu, zakázat jej všem, nebo výběrem konkrétního jména lékaře nebo konkrétního jména lékárníka umožnit jen a pouze jim nahlédnout do lékového záznamu. Po uložení nastavení provede systém změnu okamžitě.

Dopis na SÚKL

Pro ty, kteří nevyužívají webovou aplikaci pacienta, je připravená i písemná varianta vyjádření nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu. V takovém případě je k dispozici ke stažení formulář, který stačí vytisknout a podepsat. Tímto formulářem, který bude k dispozici na našem webu od 1.12.2019 lze vyjádřit plošný souhlas nebo plošný nesouhlas, nikoliv souhlas jen vybranému konkrétnímu lékaři nebo lékárníkovi.

Abychom měli 100% jistotu, že toto přání projevila skutečně oprávněná osoba, tedy pacient, který požaduje, aby u něj bylo nahlížení lékařů a lékárníků zakázáno nebo povoleno, musíme oveřit, že dopis poslal právě tento pacient. Jiná cesta, než úřední ověření podpisu se nenabízí. Úřední ověření podpisu provádějí obecní úřady, notáři, advokáti a také vybrané pobočky České pošty nabízející službu CzechPoint. Věříme tedy, že tento krok není žádnou významnou překážkou pro vyjádření svého přání, a přitom to přináší velkou míru zabezpečení, abychom ochránili občany celé ČR před neoprávněnými zásahy do jejich práva zvolit si svobodně, zda jeho lékaři a jeho lékárníci smí do jejich lékového záznamu nahlédnout.