Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kdo je to klinický farmaceut?

Klinický farmaceut je vysokoškolsky vzdělaný absolvent Farmaceutické fakulty, studijní obor farmacie, může být ale i absolventem specializačního oboru klinická farmacie. Je to specializovaný zdravotnický pracovník, který zejména v nemocnicích spolupracuje s lékaři na vyhodnocení farmakoterapie u hospitalizovaných pacientů

Klinickou farmacii pak může vykonávat v různých modelech, tedy v kombinaci částečně v lékárně při výdeji léčiv a částečně v rámci zdravotnického zařízení (typicky nemocnici) nebo zcela mimo lékárnu pouze v organizační struktuře zdravotnického zařízení.

V rámci zdravotnického zařízení (nemocnice) klinický farmaceut posuzuje farmakoterapii pacientů na lůžku, konzultuje indikaci léčiv s ošetřujícím lékařem a upravuje medikaci tak, aby byla co nejúčinnější, ale zároveň nebyla duplicitní např. k lékům, které pacient dlouhodobě užívá, nebo nebyla v kontraindikaci s jinými léky, které jsou pacientovi naordinovány. Lékárník v roli klinický farmaceut nevydává žádné předepsané léky pacientovi.

Z pohledu systému eRecept klinický farmaceut NEMÁ žádná práva k činnostem jako lékař (nevystavuje eRecepty) ani NEMÁ žádná práva k činnostem jako lékárník (nevydává eRecepty). MÁ pouze přístup ke sdílenému lékovému záznamu pacienta, pokud s tím pacient nevyslovil nesouhlas.