Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

LP pro pacienty bez čísla pojištěnce a neztotožněné

Obecně je nutné zdůraznit, že i nepojištěnému nebo neztotožněnému pacientovi mohou být předepsány a vydány léky, které potřebuje.

Předepisování

Při předepisování nelze předepsat léčivé přípravky (LP) hrazené z veřejného zdravotního pojištění bez čísla pojištěnce.

Při předepisování dochází ke ztotožnění pacienta podle jména, příjmení a data narození. Neztotožnění není důvodem nepředepsat LP, pouze se takto předepsané a vydané LP neobjeví v lékovém záznamu (LZ) pacienta.

Novorozenci jsou trochu speciální případ. Zdravotní pojišťovny (ZP) i Ministerstvo vnitra (MV) mají nastavené své lhůty, do kdy miminku přidělí číslo pojištěnce, resp. miminko zapíšou do Registru obyvatel (ROB). Než toto proběhne, novorozenec nemá číslo pojištěnce ani není ztotožnitelný.

Při předepisování má lékař následující možnosti. Nehrazené léčivo lze předepsat bez uvedení čísla pojištěnce a kódu pojišťovny. Hrazené léčivo je pak možné dle pojišťovny předepsat na matku, anebo na dočasné číslo pojištěnce. Je nutné se informovat u dané zdravotní pojišťovny, který způsob akceptuje. Praxe se liší nejen dle ZP, ale i dle krajů. Pokud je předepsáno na matku, daný eRecept se nezobrazí v LZ miminka. Pokud nedojde ke ztotožnění miminka ve chvíli předpisu, dojde ke ztotožnění později. Systém eRecept pravidelně dávkově posílá dotazy do ROB pro neztotožněné pacienty (důvodů neztotožnění může být více, např. technická odstávka základních registrů), u miminka se správně zapsanými údaji v eReceptu dojde ke ztotožnění po jeho zaevidování do ROB.

Výdej

Při výdeji na eRecept není pro lékárníka v těchto situacích žádný problém. Od ledna 2020 navíc může lékárník opravit/doplnit číslo pojištěnce.

Při digitalizaci může u novorozence opět dojít k neztotožnění stejně jako u předpisu. I tam ale dochází ke zpětnému ztotožnění (což zajistí systém eRecept) později, jakmile je dítě zapsáno do ROB. Vzhledem k tomu, jaká je praxe, kdy lékárník účtuje směrem k ZP zpětně v dávkách a stejně nemůže vyúčtovat bez čísla pojištěnce, je zajištěno, že ve chvíli zaslání účtovací dávky z lékárny již miminko je zapsáno v ROB a tedy ztotožněno. I když při digitalizaci dostal lékárník hlášku o neztotožnění, ZP při vyúčtování dávky z lékárny již má informaci, že šlo o ztotožněného pacienta (v případě správného zápisu potřebných údajů při digitalizaci).

Lhůty, které mají nastaveny ZP a MV nemůžeme nijak zkrátit ani ovlivnit, ale procesy v systému eRecept jsou nastaveny tak, aby nijak neomezovaly praxi a nastavily maximální aktuálnost předávaných údajů pro zúčtování dávek.