Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Nová předepisovací vyhláška

Dovolujeme si vás informovat, že dne 10. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. Účinnost je stanovena na 1. leden 2020 s výjimkou ustanovení § 11, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Touto vyhláškou se zároveň zrušují část druhá vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.