Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Od 1. 4. 2020 je možné získat výpis elektronických receptů pacienta na Czech POINT

Od 1. dubna 2020 může občan požádat na základě Zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, § 81a, odst. 4 a Vyhlášky č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotní služeb, § 11 o výpis jemu vystavených a vydaných elektronických receptů za zvolené období z informačního systému eRecept na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Občan má aktuálně dva možné způsoby, jak se dostat ke svému výpisu eReceptů:

1) Od 1.4.2020 si své elektronické eRecepty může nechat vytisknout na pobočce Czech POINT. Zde dostane výpis základních údajů, které definuje výše zmíněná legislativa.

2) Již fungující webová a mobilní aplikace pro pacienty. Zde má k dispozici kompletní informace o eReceptech, ale i historii přístupů k eReceptům či nastavení sdílení lékového záznamu pacienta.

Pokud bude občan požadovat ověřený výpis svých eReceptů na kontaktním místě veřejné správy, vyplní na pracovišti Czech POINT formulář žádosti, zvolí časový úsek, za který požaduje ověřený výstup vytvořit, uvedením dne, měsíce a roku počátku a konce tohoto časového úseku. Ověřený výstup ze systému eRecept obsahuje údaje vztahující se ke každému pacientovi předepsanému elektronickému receptu, který byl vytvořen ve zvoleném období, včetně těch, které byly vystaveny v listinné podobě a u kterých došlo k převedení do elektronické podoby.

Ověřený výpis ze systému eRecept může dostat pouze občan, který je ztotožněn v Registru obyvatel. Výpis obsahuje pouze elektronické recepty, u kterých došlo ke ztotožnění pacienta při předepsání u lékaře, a záznamy o výdeji listinných receptů, u kterých došlo ke ztotožnění při výdeji v lékárně. Zákonný zástupce může požádat o výpis elektronických receptů i pro své děti.

 


Vzor výpisu lékového záznamu pacienta  - Czech POINT