Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Předepisování elektronických receptů pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), která má účinnost od 1. ledna 2022, bude povinné předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).

 (1) Léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být lékařem předepsán a farmaceutem vydán v lékárně pouze na

a) recept vytvářený v elektronické podobě (dále jen „elektronický recept“) s označením „Vysoce návyková látka“,

b) recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě, a to ve výjimečných případech, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem o léčivech pro vystavení receptu v listinné podobě; na recept s modrým pruhem nemůže být předepsán a vydán léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, nebo

c) žádanku s modrým pruhem vystavenou v listinné podobě.

Navrhovaná legislativní úprava se dotkne také eReceptů (předpisů) na konopí pro léčebné použití. Takový eRecept bude muset předepisující lékař označit příznakem „Vysoce návyková látka“.

Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ bude možné předepsat jen jednu položku (s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept).

eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení.

eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací.

Na eRecept bez označení „Vysoce návyková látka“ nebude možné předepsat léčivé přípravky z přílohy 1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.)

Lékárník bude moci standardně načíst eRecept (předpis) s obsahem vysoce návykových látek a provést na něj výdej. Součástí zobrazených dat o elektronickém receptu bude pro lékárníka i informace, že se jedná o léčivý přípravek s vysoce návykovou látkou.

Testovací prostředí pro dodavatele je k dispozici od 23. srpna 2021.

Spuštění na produkčním prostředí je stanoveno k 1. lednu 2022.