Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Předepisování eReceptů pro ukrajinské občany

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině zveřejňujeme několik bodů týkajících se vystavování eReceptů pro ukrajinské občany postižené současným konfliktem.

Ukrajinci, kteří do Česka dorazili kvůli ruské invazi v jejich zemi, by se měli dle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR nejdříve spojit s tuzemským Ministerstvem vnitra. Konkrétně s odborem azylové a migrační politiky. Jeho pracovníci Ukrajincům na žádost udělí vízum za účelem takzvaného strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu.

S vízem anebo s dokumentem, jenž potvrzuje udělení zmiňovaného víza, mohou ukrajinští občané navštívit jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR (případně jiné zdravotní pojišťovny). Jeho pracovníci jim pak vystaví dokument, kterým se budou prokazovat ve zdravotnických zařízeních. Ten se nazývá „Náhradní průkaz pojištěnce“. Po jeho předložení jim zdravotníci zajistí zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

Při vystavování eReceptů je nutné vždy identifikovat pacienta jménem, příjmením a datem narození. Pro předepsání léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění je dále povinné uvést pojišťovnu a číslo pojištěnce. Pokud takové číslo nemá pacient ještě přiděleno, je možné uvést jakýkoli jiný číselný identifikátor délky minimálně 9 a maximálně 10 číslic.

Dále je nutné uvést adresu trvalého pobytu, což doporučujeme vyplnit adresou současného pobytu pacienta na území České republiky včetně PSČ. Povinně je také nutné uvést telefon nebo adresu aktuálního pobytu. Ta může být stejná jako adresa trvalého pobytu, telefon je možné zadat i s ukrajinskou předvolbou.

Doporučujeme také uvést do pole poznámka číslo ukrajinského pasu pacienta. Pro lékárny pak bude snazší dohledat ve spolupráci s VZP číslo pojištěnce a péči dodatečně vykázat.

Upozorňujeme, že identifikátor eReceptu lze zaslat pouze na české telefonní číslo. Pro předání identifikátoru v případě, že pacient nevlastní telefonní číslo s českou předvolbou, je možné využít ostatní formy předání (tisk průvodky, email).

Stejným způsobem, prosím, postupujte, pokud vystavujete eRecept pacientovi, který ve chvíli ošetření dosud nemá v pase vízum strpění. Je velká pravděpodobnost, že pacient v příštích dnech získá pobytový status spojený se vstupem do veřejného zdravotního pojištění a péči poskytnutou mu bezplatně bude možno vykázat zdravotní pojišťovně i dodatečně. V případě, kdy na eReceptu zaškrtnete „hradí pacient“, nebude moci lékárna pacientovi vydat lék bezplatně, i kdyby se tak sama rozhodla.
 

Informace v tomto článku jsou průběžně aktualizovány ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.