Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním způsobu zapojení lékařů a lékárníků k systému eRecept za účelem předepisování a výdeje léčebného konopí.

Každý lékař a lékárník, který chce předepisovat a vydávat léčebné konopí, musí být zapojený do systému eRecept. Vlastní předepisování a výdej se provádí prostřednictvím lékařského nebo lékárnického SW nebo aplikací SÚKL pro lékaře a lékárníky.

Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Jedná se zejména o požadované specializované způsobilosti lékaře uvedené v Příloze č. 3:

 • Klinická onkologie
 • Radiační onkologie
 • Neurologie
 • Paliativní medicína
 • Léčba bolesti
 • Revmatologie
 • Ortopedie
 • Infekční lékařství
 • Vnitřní lékařství
 • Oftalmologie
 • Dermatovenerologie
 • Geriatrie
 • Psychiatrie

SÚKL v systému eRecept přiřazuje k osobě lékaře požadovanou specializovanou způsobilost a umožní tak předepisování léčiv s obsahem konopí.

Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití, musí o této skutečnosti informovat SÚKL podáním žádosti o Předepisování léčebného konopí prostřednictvím webového formuláře na Portále externích identit (PEI) (https://pristupy.sukl.cz).

Systém PEI nejprve ověří, zda je lékař registrovaný v systému eRecept. V kladném případě umožní vyplnění formuláře. Žadatel doplní dosažené specializované způsobilosti a kontaktní údaje. Závěrem formulář elektronicky podepíše a odešle.

Pro lékárníky není nutné podávat jakoukoliv žádost. Stačí, aby dotyčný lékárník byl zapojen do systému eRecept.