Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

SÚKL informuje o aktuálním zapojení lékařů a lékárníků k Registru léčivých přípravků s omezením (RLPO) pro výdej konopí.

Každý lékař a lékárník, který chce předepisovat léčivé konopí, musí být zapojený do systému eRecept. Vlastní předepisování a výdej se provádí prostřednictvím lékařského nebo lékárnického SW.

Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

Jedná se zejména o požadované specializované způsobilosti lékaře uvedené v Příloze č. 3:

 • Klinická onkologie
 • Radiační onkologie
 • Neurologie
 • Paliativní medicína
 • Léčba bolesti
 • Revmatologie
 • Ortopedie
 • Infekční lékařství
 • Vnitřní lékařství
 • Oftalmologie
 • Dermatovenerologie
 • Geriatrie
 • Psychiatrie

SÚKL v systému eRecept přiřazuje k osobě lékaře požadovanou specializovanou způsobilost a umožní tak předepisování léčiv s obsahem konopí.

Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití musí o této skutečnosti informovat SÚKL podáním Žádosti o předepisování konopí pro léčebné použití.

V žádosti uvede titul, jméno, příjmení, datum narození, dosažené specializované způsobilosti a IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb). Žádost se uvádí volnou formou, není pro tento účel zřízený formulář. Podává se doručením prostřednictvím datové schránky, nebo elektronicky podepsaným textem (PDF, e-mail). Je možné ji též doručit písemně s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Pro lékárníky není nutné podávat jakoukoliv žádost. Stačí, aby dotyčný lékárník byl zapojen do systému eRecept.

Oddělení eReceptu
3. 10. 2017