Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Předepisování a výdej LP Plaquenil

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nastaveno omezení předepisování léčivého přípravku Plaquenil (Kód SÚKL: 0054424). Při předepisování je povinně vyžadována diagnóza a vyplnění specializace (odbornosti) lékaře. 
Při výdeji je omezen výdej na 24000 mg (24 g) léčivé látky (což je v souladu s opatřením MZ, které stanovuje nejvýše 2 balení, tj. 24000 mg) na dobu 40 dnů.
Při výdeji na základě listinného předpisu s LP Plaquenil není možné technicky kontrolovat omezení vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách povinného-uvedení diagnózy a odbornosti předepisujícího. Naplnění tohoto požadavku je plně v kompetenci vydávajícího lékárníka.