Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přístup k systému eNeschopenka

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) od 1. 1. 2020 spustilo systém elektronické neschopenky. Komunikace je od tohoto data, až na výjimky typu výpadku internetu, pro lékaře i zaměstnavatele povinně elektronická. SÚKL systém eNeschopenka nevytvářel ani není jeho provozovatelem.

V souvislosti se spuštěním tohoto systému se setkáváme s dotazy na využití SSL certifikátů vydávaných SÚKL pro systém eRecept, které jsou zároveň využívány pro systém eNeschopenek.

Na straně SÚKL jsou aktuálně platné dva kořenové certifikáty. Tato dualita vznikla v době, kdy byla zprovozněna nová certifikační autorita SÚKL a následně bylo nutné realizovat změny pro uživatele, kteří stále využívají Windows XP.

Oba kořenové certifikáty jsou rovnocenné a platné (samozřejmě do doby jejich exspirace). Na straně ČSSZ by mělo být technicky zajištěno, aby jejich systém byl schopen ověřit jeden i druhý kořenový certifikát bez chybového stavu.

Pokud však dojde k situaci, kdy uživatelé, kteří využívají platný certifikát a v komunikaci se systémem eRecept nemají žádný problém, nemohou se systémem eNeschopenka pracovat, je nutné se obrátit na podporu ČSSZ.

Kontaktní místo pro vyřizování dotazů a stížností pro využívání přístupových certifikátů je call centrum technické podpory eSlužeb, telefonní číslo 800 050 248 (volba 3), případně emailová adresa technicka.podpora@cssz.cz.

Pro dotazy k eNeschopence zejména z řad lékařů, poskytovatelů zdravotní péče a zaměstnavatelů je zřízena speciální informační linka 800 222 700, na které jsou poskytovány obecné informace k novým postupům. Rovněž lze využít webové stránky: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka .

Operativním postupem, který může případný problém s přístupem k eNeschopence vyřešit, je převydání aktuálně platného SSL certifikátu. Vzhledem k tomu, že obnovu certifikátu je možné spustit nejdříve 1 měsíc před skončením jeho platnosti, pro certifikáty, které tuto podmínku nesplňují, je nutné nejprve certifikát deaktivovat a následně vygenerovat nový.