Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Úspěšné spuštění nových funkcionalit eReceptu

Státní ústav pro kontrolu léčiv 1.1.2022 do produkčního provozu úspěšně nasadil nové funkcionality eReceptu, které pomohou ještě lépe chránit zdraví a zvýšit bezpečnost léčby pacientů.

Jednou z těchto novinek je povinná elektronická evidence provedeného očkování, pro kterou Ministerstvo zdravotnictví stanovilo výjimku tzv. bezsankčního období po dobu 6 měsíců ode dne zavedení této nové služby. O této výjimce bylo rozhodnuto s ohledem na bezstresové zapojení lékařů do nového modulu a dostatek času na zavedení této změny do praxe. Informace o aplikovaném očkování pacienta jsou dostupné v lékovém záznamu pacienta. Pacient má rovněž právo vyjádřit svůj nesouhlas se sdílením informací o své vakcinaci obdobně jako pro lékový záznam.

Další povinnou novinkou, která byla rovněž do produkčního provozu nasazena 1.1.2022, je vystavování elektronických receptů s modrým pruhem, tedy na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek, které bylo dosud možné předepsat pouze na listinný recept s modrým pruhem. Nově se na eRecepty s modrým pruhem předepisuje i konopí pro léčebné použití.

V průběhu roku 2022 dojde k implementaci minimálně ještě jedné zcela nové funkcionality. Touto novou službou je elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zavedení elektronického poukazu na zdravotnické prostředky, jehož použití bude nepovinné, se bude týkat veškerých typů poukazů, které umožní i nákup předepsaných prostředků přes internet. SÚKL připravil ePoukaz ke spuštění od 1.3.2022, vzhledem k absenci vyhlášky bude však zahájení provozu odloženo. V souladu se Sdělením 54/2022 Sb., o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, ze dne 8.3.2022, bude ePoukaz spuštěn od 1.5.2022.

Poslední plánovanou funkcionalitou, kterou chce SÚKL v průběhu roku 2022 implementovat do produkčního provozu, je služba přeshraniční elektronické preskripce. Datum nasazení do produkčního provozu nyní nelze přesně stanovit, jelikož je přímo závislé na procesu auditního řízení ze strany Evropské komise, která musí komplexně posoudit správnou funkčnost. Na základě kladného posouzení bude SÚKL teprve umožněn vstup do produkčního provozu vůči ostatním zemím EU, které jsou v tomto projektu zapojeny. Předpokládaným termínem nasazení zůstává i přes komplikace spojené s pandemií COVID-19 průběh léta 2022.