Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Lékárník

51) Obnova přístupových údajů ZZ včetně lékáren

Od 1.2.2023 dochází ke změně u podání žádosti o obnovu přístupových údajů pro lékárny.

Zdravotnická zařízení nově včetně lékáren mohou využít jednu ze tří možností:

 

1. Přihlášení do Portálu externích identit pomocí certifikátu

2. Přihlášení do Portálu externích identit Identitou občana (NIA), žádá statutár

3. Žádost o obnovu přístupových údajů pomocí online formuláře

 

49) Jaký druh certifikátů budou lékárníci potřebovat pro komunikaci a výdej zdravotnického prostředku?

Stejně jako tomu je nyní u eReceptu, tak pro lékárníky, kteří se budou přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů od SÚKL, je zapotřebí mít zřízený kvalifikovaný osobní certifikát. Komerční certifikát bohužel nestačí. Nově však bude možné využít přihlášení k eReceptu pomocí státní elektronické identity (Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA).

48) Jaké parametry musí obsahovat nově změněné heslo u účtu zdravotníka?

Heslo musí být minimálně 12 znaků dlouhé. Musí obsahovat min. jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jeden speciální znak a číslici.

Přihlašovací údaje nesmí obsahovat slova erecept, sukl a heslo. Není možné využít diakritiku. Dále není možné zadávat stoupající číselné řady od pěti čísel výše, stejně tak není možné vytvořit přihlašovací údaje s pomocí opakování jednoho čísla např. 1234, 11111, 456789, 777777 apod.

Výčet povolených znaků je následující: #?!@$%^&+*/_

47) Jakým způsobem předává CÚER informace z poznámek u výdeje zpět lékaři?

SW lékaře při vystavení předpisu určí, jaké úrovně priority u poznámek výdeje akceptuje. Jednou z možností je priorita „BEZODKLADNE“, což v kontextu lékařských SW znamená „pokud možno příští  pracovní den“. Druhou možnosti „PRISTI_NAVSTEVA“, což znamená, že SW lékaře by měl lékaři zobrazit poznámku až při další návštěvě pacienta. Lékárník může zadat u výdeje jen takovou prioritu poznámky, kterou lékařský SW při vystavení předpisu umožnil. Poslední možností je poznámka lékárníka bez uvedení priority, kterou lze uvést vždy. Všechny poznámky jsou vždy viditelné pro ZP.

46) Je možné opakovaný recept vybrat během jednoho dne?

Legislativně nic nebrání tomu, aby byl opakovací recept vydán v jeden den, tj. pacient ho předloží v jeden den vícekrát a lékárna ho vydá. Byť se tak poněkud ztrácí jeho funkce a význam, není nikde stanoveno, za jakou dobu smí být pacientem znovu předložen.

 

44) Jakým způsobem se bude v CÚER ukládat informace o tom, že přípravek nebyl vydán?

Při výdeji léčivého přípravku na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje léčivého přípravku. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „plně vydaný“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je možné nastavit i v případě, že jeden z předepsaných léčivých přípravků nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným léčivým přípravkem.