Pacient

19) Co mám dělat, pokud mě lékař neztotožní v ROB?

Pokud při vystavení eReceptu nedojde ke ztotožnění pacienta v Registru obyvatel (ROB), rozhodně to neznamená, že lékař nemůže vystavit eRecept a předepsat potřebné léky, ani že by v lékárně tyto léky nemohly být vydány.

18) Lékař mě nemůže ověřit v registru obyvatel při předepisování eReceptu.

Pokud Vás lékař nemůže ověřit v registru obyvatel (jeden ze základních registrů ČR, zdroj referenčních údajů), je třeba zkontrolovat Vaše údaje uvedené na kartě pacienta, kterou si o Vás lékař vede, a které zadává při vystavování eReceptu. Může se jednat i o chybějící diakritický znak. (Například rozdíl v křestním jménu Renata x Renáta).
Jestliže chyba přetrvává, je nutné podat reklamaci nesprávných údajů vedených v registru obyvatel u správce registru obyvatel, což je Ministerstvo vnitra.

 

17) Jaké jsou rozdíly mezi eReceptem a listinným receptem?

Rozdíl je v tom, že eRecept obsahuje identifikační znak – dvanáctimístný alfanumerický kód, ten jednoznačně určuje konkrétní eRecept v Centrálním úložišti elektronických receptů.

V případě vytištěné průvodky eReceptu je rozdíl oproti listinnému receptu v tom, že na průvodce není razítko a podpis vystavujícího lékaře – to je nahrazeno elektronickým podpisem.

 

16) Může mi lékař vystavit listinný recept?

Listinný recept může lékař vystavit v případě, že má technické potíže s vystavením eReceptu (například nefunguje internet), nebo v případě výkonu návštěvní služby. Další možností je vystavení receptu v rámci přeshraniční lékařské péče. Tyto výjimky určuje vyhláška 415/2017 Sb. Tedy výjimečně je možné, aby lékař vystavovat listinné recepty.

 

13) Co když lékárna nemá předepsané léky?

Když lékárna nemá na skladě předepsaný lék a pacient souhlasí s tím, že si jej vyzvedne později, je vhodné domluvit se s lékárníkem na prodloužení doby platnosti eReceptu. Mohlo by se stát, že než dojde k výdeji léku, uplyne mezitím doba platnosti eReceptu. V tomto případě lékárník může prodloužit dobu platnosti eReceptu maximálně o stejnou lhůtu, která byla stanovena lékařem. Druhou variantou je navštívit jinou lékárnu. Pokud pacient nechce, nemusí si nechat blokovat eRecept v lékárně, kde léky neměli.

 

11) Jak dlouho platí eRecept?

Na platnosti eReceptu se oproti papírovým receptům nic nemění. Obvyklá doba platnosti eReceptu je 14 dnů. Výjimkou jsou například antibiotika. V jejich případě je doba platnosti 5 dnů.
Lékař může prodloužit platnost eReceptu až na jeden rok.