Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Sdílený lékový záznam

17) Jak může zdravotnický pracovník nahlédnout do elektronické evidence očkování pacienta mladšího 15 let?

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné.

16) Kde mohu získat výpis z evidence očkování?

Výpis z evidence očkování může poskytnout ošetřující lékař nebo lékárník, na žádost pacienta. Další možností je získat výpis prostřednictvím webové aplikace pro pacienty nebo výpisem na pobočce Czech POINT (Česká pošta, s.p.).

15) Uvidí lékař všechna očkováním, která mám?

Lékař uvidí všechna zaznamenaná očkování pacienta, kromě očkování proti COVID-19, které dočasně není součástí eOčkování, pokud pacient nevyjádřil nesouhlas s nahlížením do evidence záznamu očkování.

13) Jsou v elektronické evidenci očkování vidět všechna očkování, která mám?

V elektronické evidenci jsou vidět všechna očkování kromě očkování proti COVID-19, které z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dočasně není součástí eOčkování. Lékař však může do evidence záznamů o očkování zaevidovat i očkování provedená v minulosti (na základě záznamu v kartě pacienta nebo jiného závazného potvrzení).

12) Je evidence elektronického záznamu očkování povinná?

Ano, dle platné legislativy je povinná od 1. ledna 2022. Povinnost učinit elektronický záznam o provedeném očkování je lékaři stanovena v §79c zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

I v průběhu bezsankčního období, o kterém bylo ze strany ministra zdravotnictví rozhodnuto pro hladší náběh nové agendy eOčkování, stále platí zákonná povinnost zaznamenávat do systému eRecept aplikované vakcíny.

4) Jaká je platnost uděleného nesouhlasu, případně vysloveného souhlasu s nahlížením na lékový záznam pacienta?

 

Ať už pacient zvolí jakoukoli formu pro vyslovení souhlasu či nesouhlasu s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu (webová aplikace, formulář zaslaný datovou schránkou, listinné podání), vyslovení projevené vůle není nijak časově omezeno a platí vždy až do další případné změny nastavení, kterou občan provede. Projev vůle a změnu nastavení je možné provést kdykoli časově neomezeně.

 

10) Jak může zdravotnický pracovník nahlédnout do sdíleného lékového záznamu pacienta mladšího 15 let?

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné.