Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace k elektronickému podepisování eReceptu

Podle § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ vyhláška“) lze pro předepisování léčivých přípravků použít recept v elektronické podobě zaslaný předepisujícím lékařem centrálnímu úložišti elektronických receptů podepsaný uznávaným elektronickým podpisem předepisujícího lékaře podle jiného právního předpisu (tj. zákona č. 297/2016 Sb.).

Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. V souladu se zákonem o léčivech a vyhláškou tak SÚKL při zaevidování receptu do centrálního úložiště elektronických receptů ověřuje, zda byla naplněna výše uvedená podmínka, tj. zda zaslaný recept obsahuje uznávaný elektronický podpis předepisujícího lékaře. SÚKL při zaevidování elektronického receptu do centrálního úložiště elektronických receptů nerozlišuje, jakým typem uznávaného elektronického podpisu je recept podepsán. Pokud elektronický recept má náležitosti stanovené zákonem o léčivech a vyhláškou, tak SÚKL zprostředkuje prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů jeho předání od předepisujícího lékaře k vydávajícímu farmaceutovi.

Potvrzujeme tedy, že v současné praxi jsou, plně v souladu s vyhláškou, při vystavení elektronického receptu předepisujícím lékařem považovány obě formy uznávaného elektronického podpisu, tj. jak zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, tak kvalifikovaný elektronický podpis, za formy splňující zákonný požadavek, aby recept v elektronické podobě byl podepsán uznávaným elektronickým podpisem předepisujícího lékaře podle jiného právního předpisu.

Zároveň však SÚKL doporučuje předepisujícím lékařům, aby pro elektronické podepisování receptů využívali kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu vyšší míry jeho zabezpečení.

 

Oddělení eRecept
4.9.2017