Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace pro lékárníky týkající se změny zaměstnavatele či pracoviště ve vztahu k aktivní funkci elektronické preskripce

Z důvodu množících se dotazů z řad lékárníků k problematice, která se týká změny zaměstnavatele či pracoviště, dovolujeme si vás informovat o dané situaci a o všem, co je s ní spjaté. Tedy jak postupovat, abyste na novém pracovišti byli včas připraveni na práci s elektronickou preskripcí.

V prvé řadě je důležité uvědomit si, co všechno budete u nového zaměstnavatele potřebovat. I v novém zaměstnání budou nutné (s ohledem na vaše fungování v elektronické preskripci) pouze dva níže zmíněné identifikační údaje:

Osobní kvalifikovaný certifikát

Jedná se o elektronický podpis fyzické osoby, který vystavují tyto konkrétní certifikační autority: eIdentita, PostSignum (Česká pošta), První certifikační autorita. Tyto certifikáty mají platnost zpravidla 1 rok a je nutné je pravidelně obnovovat.

Pokud jste v původním zaměstnání využívali tzv. zaměstnanecký podpisový certifikát (vyřizoval a platil vám jej zaměstnavatel), s největší pravděpodobností vám zaměstnavatel neumožní přenést si jej k novému zaměstnavateli. V takovém případě je nutné, aby vám nový zaměstnavatel umožnil zažádat o nový podpisový certifikát, nebo si o něj můžete zažádat sami na jedné z výše zmíněné certifikační autoritě. Pro získání certifikátu vždy potřebujete dva doklady totožnosti, konkrétní postup vyřízení je uveden na webových stránkách dané certifikační autority.

Pokud jste měli svůj vlastní osobní kvalifikovaný certifikát a je stále platný, můžete jej používat i na novém pracovišti tak jako dosud. Je však nutné se domluvit s příslušným IT specialistou nového zaměstnavatele, aby váš certifikát byl v informačním systému nového zaměstnavatele akceptován.

Osobních kvalifikovaných certifikátů můžete mít obecně více, takže pokud máte svůj vlastní podpisový certifikát, který v zaměstnání nechcete využívat, a zaměstnavatel vám vyřídí druhý podpisový certifikát pro úkony konané v zaměstnaneckém poměru, není to žádný problém.

V systému eRecept nedochází ke kontrolám na konkrétní certifikát (tedy ani v případě prodlužení certifikátu), pouze je kontrolována jeho platnost a na koho je vydán.

Přístupové údaje k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER)

Toto jsou přístupové údaje (PÚ), které zprostředkovává a distribuuje přímo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tyto PÚ mají neomezenou platnost, a proto není nutné je pravidelně obnovovat. Tedy pokud se nacházíte v situaci, kdy u vás dochází ke změně zaměstnavatele či pracoviště a v minulosti jste již aktivně používali PÚ k CÚER, tak i na novém pracovišti budete používat stále stejné, jedny a ty samé PÚ, které jste již v minulosti od SÚKL obdrželi.

Bez platných osobních PÚ nelze se systémem eRecept pracovat, i pokud má zaměstnavatel zřízen přístup pro zdravotnické zařízení či lékárnu.

Pokud by u vás nastal problém v podobě ztráty PÚ, případně jste zapomněli hesla, můžete podat žádost o obnovení PÚ. V tomto případě se jedná o volně formulovanou žádost, ve které uvedete své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojíte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Obnovené PÚ Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám PÚ zaslány vždy poštou. Současně s vygenerováním nových PÚ dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových PÚ a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené PÚ.

  1. Datovou schránkou
  2. E-mailem
  3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, je nutné, abyste nám z bezpečnostních důvodů sdělili i číslo mobilního telefonu, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

Veškerá opatření a postupy, které jsou v tomto dokumentu zmíněny, jsou nastaveny s ohledem na vysokou míru bezpečnosti, což sice na jednu stranu snižuje komfort užití, na druhou stranu ale zajišťuje jednoznačnou identifikaci přistupujícího uživatele na konkrétním pracovišti.