Jaký je postup při vystavování eReceptu/výdeji léků při výpadku systémů?

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu 415/2017 Sb.

Vystavení receptu

V přesně definovaných případech (uvedených ve vyhlášce) tedy lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept, který se používá nyní.

Výdej léku v lékárně

Lékárna vydá pacientovi lék buď na základě papírového receptu, příp. na základě elektronického receptu s tím, že výdej jako takový zaznamená lékárník do Centrálního úložiště elektronických receptů poté, co bude možné se k němu opět připojit. Většina dodavatelů software pro lékárny bude takové zpětné zaznamenání výdejů do Centrálního úložiště elektronických receptů řešit v rámci jednoho dne automatizovaně po obnovení spojení.

Na základě vyhlášky 415/2017 Sb. může lékárník využít náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů. Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept a nebude možné využít ani jeden z náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů, bude nutné vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční, aby bylo možné identifikátor eReceptu z průvodky, emailu, SMS zprávy nebo aplikace načíst, případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má identifikátor.