Od kdy a proč je elektronická preskripce povinná?

Od 1. 1. 2018 je elektronická preskripce povinná, a to na základě zákona o léčivech.

Znamená to, že lékaři již mohou vystavovat recepty pouze v elektronické podobě. Stejně tak v lékárnách je možné léky vydávat pouze na základě elektronických receptů (eReceptů).

Výjimky, kdy je možné lékařský předpis vystavit i nadále "papírově", jsou stanoveny prováděcí legislativou (vyhláškou), která byla připravována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mezi tyto výjimky budou patří například i situace, kdy dojde k výpadku elektrické energie či internetu.