Pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu pdf, obsahem této přílohy je průvodka eReceptu.

Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla – čísla pojištěnce. Nikdo neoprávněný tedy nebude moci průvodku e-mailu otevřít.