Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Lékař

48) Podléhá vystavení eReceptů s modrým pruhem kontrole?

Kontrolní činnost je dána legislativou (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách) a kontrolním orgánem je krajský úřad daného kraje. Krajské úřady budou ke kontrolní činnosti využívat webovou aplikaci SÚKL, která umožní nahlížet na eRecepty s modrým pruhem dle oprávnění každého úřadu.

47) Odkdy je povinnost vystavit elektronické recepty s modrým pruhem, nově i pro konopí pro léčebné použití?

Povinnost předepsat léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek na elektronický recept s modrým pruhem je povinné na základě novely zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách. Účinnost zákona je 1.1.2022.

Povinnost využití elektronického receptu s modrým pruhem se nově vztahuje i na předepsání konopí pro léčebné použití

45) Jaké parametry musí obsahovat nově změněné heslo u účtu zdravotníka?

Heslo musí být minimálně 12 znaků dlouhé. Musí obsahovat min. jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jeden speciální znak a číslici.

Přihlašovací údaje nesmí obsahovat slova erecept, sukl a heslo. Není možné využít diakritiku. Dále není možné zadávat stoupající číselné řady od pěti čísel výše, stejně tak není možné vytvořit přihlašovací údaje s pomocí opakování jednoho čísla např. 1234, 11111, 456789, 777777 apod.

Výčet povolených znaků je následující: #?!@$%^&+*/_

3) Co je třeba provést v případech týkajících se převodu či prodeje praxe a dalších případných změn?

1.Převod/koupě zdravotnického zařízení (IČO se nemění)

Pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení nepředal přístupové údaje zdravotnického zařízení pro přístup k informačnímu systému eRecept, které používal, je nutné podat žádost o obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení prostřednictvím online formuláře.

43) Jakou adresu mám zadávat u zahraničního pacienta?

CÚeR nyní vyžaduje povinně zadání PSČ, které však musí být maximálně pětimístné. Z toho důvodu může vzniknout problém se zahraničními PSČ odlišného formátu. Adresa na receptu má být dle vyhlášky „adresa místa, kde se pacient zdržuje“. Doporučuje se tedy použít adresu místa, kde se zdržuje v ČR za předpokladu uvedení kontaktního telefonu či emailu pacienta (pro sdělení případné závady v léčivém přípravku). Nouzově lze tedy použít adresu ubytovny, hotelu nebo lázní, kde je pacient ubytován. Pokud pacient v ČR nepřespává a nelze vyplnit zahraniční adresu (např.