Lékař

48) Co mám dělat, pokud mě lékař neztotožní v ROB?

Pokud při vystavení eReceptu nedojde ke ztotožnění pacienta v Registru obyvatel (ROB), rozhodně to neznamená, že lékař nemůže vystavit eRecept a předepsat potřebné léky, ani že by v lékárně tyto léky nemohly být vydány.

46) Jakou adresu mám zadávat u zahraničního pacienta?

CÚeR nyní vyžaduje povinně zadání PSČ, které však musí být maximálně pětimístné. Z toho důvodu může vzniknout problém se zahraničními PSČ odlišného formátu. Adresa na receptu má být dle vyhlášky „adresa místa, kde se pacient zdržuje“. Doporučuje se tedy použít adresu místa, kde se zdržuje v ČR za předpokladu uvedení kontaktního telefonu či emailu pacienta (pro sdělení případné závady v léčivém přípravku). Nouzově lze tedy použít adresu ubytovny, hotelu nebo lázní, kde je pacient ubytován. Pokud pacient v ČR nepřespává a nelze vyplnit zahraniční adresu (např.

45) Proč se mi objevuje chyba, že nejde předepsat recept, protože pacient zemřel, když on přitom stojí přede mnou v ordinaci?

Pravděpodobně došlo k chybnému ztotožnění z důvodů chybného zadání jména, příjmení a data narození a byl nalezen jiný pacient, který již shodou okolností zemřel. Je nutné ověřit překlepy a diakritiku v zadaných údajích. Pravděpodobnost chyby v registru obyvatel je podstatně nižší, nicméně pokud je vše zadáno správně, pak je nutné místo eReceptu vystavit papírový předpis. Pacient by pak měl podat žádost o prověření či opravu údajů na Ministerstvo vnitra, které je správcem ROB, tzv. reklamaci údajů.

 

44) Bude se prodleva při vystavování předpisu časem prodlužovat nebo zkracovat?

Momentálně se ztotožňují téměř všichni pacienti v ROB, což přidává k procesu vystavování předpisu několik sekund nutných pro komunikaci s ROB. Po prvním ztotožnění se pacient uloží v databázi IS eRecept a dochází k vytváření lokálního ztotožněného kmene pacientů v rámci IS eRecept. Při dalším eReceptu se pak už pacient vyhledává primárně lokálně v databázi IS eRecept, což je podstatně rychlejší.

43) Jak dlouho může trvat prodleva při vystavování předpisu?

V maximálním případě proběhne při vystavování předpisu dvojí komunikace s Registrem obyvatel (ztotožnění a přihlášení k automatickému odběru změn u dané osoby). Každá z těchto komunikací čeká na odpověď maximálně 5 sekund. Prodleva při volání ROB tedy činí maximálně 10 sekund. Jedná se o maximální variantu, kdy pacient dosud nebyl ztotožněn, protože u dříve ztotožněného pacienta proběhne lokální nalezení pacienta v kmeni do jedné sekundy.