Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přeshraniční výměna

7) Jak je přeshraniční výdej legislativně ukotven?

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18. 10. 2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1. 4. 2021.

5) Od kdy bude přeshraniční výměna k dispozici?

Přeshraniční výměna elektronických receptů bude pro české pacienty dostupná ve chvíli, kdy tato služba úspěšně projde auditním procesem ze strany EU. Na základě úspěšného absolvování tohoto auditního procesu bude přeshraniční výměna pro občany ČR nasazena do produkčního provozu. Vzhledem k odkladům a posunům naplánovaných milníků projektu v důsledku pandemie COVID-19 ve všech zapojených evropských státech došlo ke sloučení náběhu jednotlivých vln do produkčního provozu. Aktuálně předpokládáme, že nová služba přeshraniční epreskripce bude spuštěna od 1.1.2023.

4) Jak bude fungovat úhrada léčivých přípravků, které budou českému pacientovi vydány v zahraničí?

Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient bude muset fyzicky uhradit daný eRecept v zahraniční lékárně a jeho následné vyúčtování bude řešit napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Přestože automatizovaná forma elektronického vyúčtování nebude prozatím k dispozici, tak do budoucna je s touto nadstavbovou funkcí počítáno.

3) Co bude z přeshraniční výměny vyňato?

Z přeshraniční výměny budou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.

1) Co přeshraniční výměna elektronické preskripce umožní?

Přeshraniční výměna elektronické preskripce zpřístupní eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si bude moci tedy vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státu EU, který bude v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu.