Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přeshraniční výměna

10) Jak probíhá výdej polského elektronického receptu v české lékárně?

Pokud si bude chtít polský pacient vyzvednout předepsané léky na elektronický recept v české lékárně, je zapotřebí, aby daný pacient provedl explicitní souhlas s výdejem léků v dané zemi. Bez toho, aniž by tak učinil, nepůjde provést výdej jakéhokoliv předepsaného receptu.

Odkaz zde

9) Kam se obrátit, pokud mám problém při výdeji eReceptu v cizině?

V případě, kdy pacient bude mít jakýkoli problém s výdejem eReceptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít níže uvedené kontaktní údaje. Při komunikaci je nutné uvést zemi, ve které problém nastal, identifikační údaje pacienta, na nějž byl eRecept předepsán (identifikační doklad), identifikátor eReceptu a popis problému. Pro pacienty je zřízeno pouze jedno kontaktní místo, není třeba rozlišovat povahu problému, a tedy zvolit správnou komunikační cestu.

 

Hotlinka: +420 605 660 997

7) Jak je přeshraniční výdej legislativně ukotven?

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18.10.2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1.4.2021.

5) Od kdy je přeshraniční výměna k dispozici?

Dne 12.6.2023 se Česká republika úspěšně připojila do přeshraniční výměny. První zemí, kde si může český pacient při svých cestách vyzvednout léky na eRecept, se stalo Polsko. Od 26.6.2023 je možný výdej českého eReceptu i v Chorvatsku. V dalších měsících předpokládáme připojení Irska, Maďarska, Lotyšska, Itálie, Litvy a Kypru

4) Jakým způsobem funguje úhrada léčivých přípravků, které jsou vydány českému pacientovi v zahraničí?

Vyúčtování českých eReceptů, které jsou vydány v zahraničí, fungují i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient musí fyzicky uhradit daný eRecept v zahraniční lékárně a jeho následné vyúčtování řeší napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Přestože automatizovaná forma elektronického vyúčtování není prozatím k dispozici, tak do budoucna je s touto nadstavbovou funkcí počítáno.

3) Co je z přeshraniční výměny vyňato?

Z přeshraniční výměny jsou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.