Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

7) Jak je přeshraniční výdej legislativně ukotven?

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18.10.2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1.4.2021.

V novelizačním ustanovení je zakotven proces a pravidla pro předávání údajů v obou situacích, tedy jak pro výdej českého eReceptu v zahraničí, tak i pro výdej zahraničního elektronického receptu v ČR. Ke každé z těchto dvou situací je v národní legislativě uvedeno ustanovení, které popisuje konkrétní proces výměny dat, který bude probíhat prostřednictvím IS eRecept s tím, že IS eRecept bude komunikovat s Národním kontaktním místem (NCP).

Pořadí: 
7