Problém s podporou certifikátů SHA-256 nebo SHA-348 nebo SHA-512

Certifikát nepodporuje algoritmus SHA-256 nebo SHA-348 nebo SHA-512

Množí se případy, kdy se lékař či lékárník snaží nastavit v lékařském či lékárenském software elektronický podpis vystavený Českou poštou, s.p. (Postsignum), První certifikační autoritou,a s. nebo eIdentity a.s. nebo tímto elektronickým podpisem podepsat vystavovaný či vydávaný eRecept, a zobrazí se chybová hláška: „Certifikát nepodporuje algoritmus SHA-256 nebo SHA-348 nebo SHA-512, který je pro tento účel vyžadován!“

Statistika elektronické preskripce

SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018.

Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické preskripce včetně informací o výdejích v lékárnách.

Informace ke zprovoznění telefonické linky pro lékárníky

Dovolujeme si Vás informovat, že telefonní linka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, která je zřízena jako náhradní způsob komunikace farmaceuta podle Vyhlášky č.415/2017 Sb., §7, odst. 1 písm. a) má telefonní číslo 272 185 666 a je dostupná každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Tato telefonní linka slouží výhradně pro přístup farmaceuta k informaci o elektronickém receptu v případě, že není zajištěna komunikace vydávajícího farmaceuta s centrálním úložištěm elektronických receptů.