Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Webová a mobilní aplikace pro práci s CÚeR - vydávající uživatelé

Webová aplikace pro profesionály (vydávající)

Webová aplikace pro vydávající uživatele slouží primárně k výdeji elektronických receptů (eRecept), elektronických poukazů (ePoukaz) a k vystavení certifikátů o provedeném očkování.

Dále aplikace umožňuje nahlédnout na lékový záznam pacienta včetně evidence předepsaných a vydaných zdravotnických prostředků a evidence záznamů o očkování. Tato funkcionalita je ve webové aplikaci dostupná ovšem pouze za předpokladu vyjádření souhlasu pacienta s nahlížením.

Tato aplikace je alternativou pro všechny vydávající, kteří nedisponují konkrétním lékárenským SW či SW výdejny. Veškeré výše zmíněné funkcionality jsou pro profesionály ve webové aplikaci plnohodnotně dostupné.

 

Vstup do aplikace:

pacient1.png

https://system.erecept.sukl.cz/

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

Pro podepisování eReceptů pomocí certifikátu uloženém na USB tokenu či čipové kartě je nutné, abyste si nainstalovali aplikaci eSigner na Váš počítač ZDE.

 

Přístup do záložního datového centra

Použití této aplikace je možné v době výpadku centrálního systému eRecept. Webová aplikace pozná výpadek centrálního systému automaticky a nabídne přepnutí do záložního datového centra.

Webovou aplikaci je potřeba spustit na záložní adrese: https://lekarnik.zalozni-erecept.sukl.cz/.

Přístupové údaje jsou totožné s primárním systémem. Postup a podmínky použití záložního datového centra jsou ZDE. I přes existenci webové a mobilní aplikace doporučujeme zapracování této funkčnosti do lékárenských SW.

 

Mobilní aplikace pro profesionály (vydávající)

Mobilní aplikace pro předepisující uživatele je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. Pro její používání se využijí přístupové údaje předepisující osoby od SÚKL. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v koncových předepisujících softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci. Aktuální verze mobilní aplikace pro lékaře je na Google Play zveřejněna pro operační systém Android 6.0 a vyšší. Z bezpečnostních důvodů není aktuální verze dostupná pro verze Android nižší než 6.0. Stávající uživatelé těchto starších operačních systémů mohou používat verzi mobilní aplikace, kterou mají v současné době nainstalovánu.

Upozorňujeme všechny uživatele, že při využití mobilní aplikace pro lékaře v operačním systému iOS aktuálně není možné založit předpis elektronického receptu jinak než podepsáním prostřednictvím certifikátu uloženého v souboru. Jedná se o stav, který není možné aktuálně technicky řešit. Pro používání mobilní aplikace lékaře v iOS doporučujeme využít certifikát v souboru, který bude pořízen pouze pro tento účel. V budoucnu plánujeme vývoj aplikace a rozšíření o další možnosti podepsání.

 

Všechny aplikace jsou dostupné ke stažení pro operační systém Android a iOS na:

 

Aplikace pro Android                    Aplikace pro iOS

 

Mobilní aplikace pro profesionály – operační systém Android

Mobilní aplikace pro profesionály je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. 

Mobilní aplikaci mohou používat předepisující k vystavování eReceptů/ePoukazů v případě, že nedisponují lékařským či obdobným softwarem, či pokud jsou aktuálně mimo svou ordinaci.

Lékárníci prostřednictvím aplikace mohou načíst eRecept a převést eRecept do stavu připravovaný nebo provést výdej na ePoukaz.

Farmaceutičtí asistenti, pracovníci výdejny a optiky mohou používat aplikaci při výdeji ePoukazů v případě, že nedisponují softwarem pro výdej.

Uživatelé aplikace se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů SÚKL nebo Identitou občana.

Aktuální verze mobilní aplikace pro profesionály je na Google Play zveřejněna pro operační systém Android 7.0 a vyšší. Z bezpečnostních důvodů není aktuální verze dostupná pro verze Android nižší než 7.0.

Návod na vyexportování podpisového certifikátu: https://epreskripce.cz/export-osobniho-kvalifikovaneho-certifikatu-do-formatu-pkcs-c-12-pfx.

Návod na přenesení certifikátů z PC do mobilního telefonu a přihlášení do mobilní aplikace: https://www.epreskripce.cz//Preneseni_certifikatu_mobilní_aplikace.

Návod na zkopírování souborů z počítače do mobilního zařízení pomocí kabelu: https://www.epreskripce.cz/jak-zkopirovat-soubory-z-pocitace-do-mobilniho-zarizeni-pomoci-kabelu-android.

 

Mobilní aplikace pro profesionály – operační systém iOS

Mobilní aplikace pro profesionály je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. 

Mobilní aplikaci mohou používat předepisující k vystavování eReceptů/ePoukazů v případě, že nedisponují lékařským či obdobným softwarem, či pokud jsou aktuálně mimo svou ordinaci.

Lékárníci prostřednictvím aplikace mohou načíst eRecept a převést eRecept do stavu připravovaný nebo provést výdej na ePoukaz.

Farmaceutičtí asistenti, pracovníci výdejny a optiky mohou používat aplikaci při výdeji ePoukazů v případě, že nedisponují softwarem pro výdej.

Uživatelé aplikace se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů SÚKL nebo Identitou občana.

Aktuální verze mobilní aplikace pro profesionály je zveřejněna na App Store.

Návod na vyexportování podpisového certifikátu: https://epreskripce.cz/export-osobniho-kvalifikovaneho-certifikatu-do-formatu-pkcs-c-12-pfx.

Návod na přenesení certifikátů z PC do mobilního telefonu a přihlášení do mobilní aplikace:

  1. V počítači si proveďte zálohu osobního kvalifikovaného a komunikačního SSL certifikátu do formátu PKS č. 12 PFX.
  2. Zálohy certifikátů si pošlete na svůj email.
  3. V mobilním zařízení si otevřete email se zaslanými certifikáty a následně vyberte „uložit přílohu“.
  4. Spusťte aplikaci eRecept PRO, klikněte na „Certifikát“ a zvolte „Přidat položku“ – otevře se Vám složka „Soubory“, ve které postupně vyberte uložené certifikáty a zadejte k nim heslo, které jste nastavili při tvorbě zálohy.
  5. Pro přihlášení do aplikace eRecept PRO vyberte nejprve komunikační SSL certifikát „AMBSUKL“, následně zadejte přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) a klikněte na „Přihlásit se do aplikace“.

Video návod pro přenos certifikátu do mobilního zařízení Apple

 

Video návody

Video návod pro práci s webovou a mobilní aplikací naleznete ZDE.